ఉపయోగకర జాల ప్రదేశాలు

USFULL WEBSITES


 SCIENCE WEBSITES  
http://www.arvindguptatoys.com/toys.htm
http://www.arvindguptatoys.com/films.html
http://www.arvindguptatoys&books galary
http://www.youtube.com/user/SteveSpanglerScience
http://www.miniscience.com/
Scince Project Ideas and Support for Science Fair
http://www.cool-science-projects.com/index.html
http://familyfun.go.com/crafts/crafts-by-type/educational-craft-activities/science-projects/
http://www.loc.gov/rr/scitech/tracer-bullets/spacesciencetb.html
Science Skills For Pre-Kinder Children
Science Experiments You Can Do At Home
School Science Projects & Experiments for Kids
http://www.sciencekids.co.nz/
Big Learning
http://www.ixl.com/
http://www.brainpop.com/   
http://www.thatquiz.org/
http://www.physics4kids.com/
http://www.chem4kids.com/
http://www.biology4kids.com/
http://www.mathsisfun.com/index.htm
http://www.math-exercises-for-kids.com/
http://www.math-aids.com/
http://pbskids.org/cyberchase/videos/#!/web-shorts
http://www.kidsastronomy.com/
http://www.orissafdc.com/products_medicinal_plants.php
http://www.ncstc-network.org/index.htm
http://www.ptable.com/
http://www.funbrain.com/
http://www.tux.org/~bagleyd/AbacusGB.html
http://www.birlasciencecentre.org/
http://www.ncsm.gov.in/
http://www.bitmcal.org/
http://www.vismuseum.org.in/
http://www.nehrusciencecentre.org/
http://www.nscdelhi.org/
http://www.sciencecitykolkata.org.in/
http://www.rsclucknow.org/
http://www.rscpcalicut.8m.com/
http://www.goasciencecentre.org/
http://www.rscnagpur.gov.in/
http://www.gov.mu/portal/site/rajiv
http://www.bgvs.org/
http://www.world-science.net/
http://www.flowersofindia.in/catalog/medicinal.html
CHEMISTRY LAB. INFORMATION

BOOKS WEBSITES

http://www.vikasadhatri.org/
http://mallepoolu.com/
http://www.telugupoetry.com/
http://teluguebooks.blogspot.in/
http://www.telugubooks.blogspot.in/

ENCYCLOPEDIA

http://www.teluguwebsite.com/
http://te.wikipedia.org/wiki/

USEFUL WEBSITES      

 
GENERAL WEB SITES

ELECTRICITY BILL

SOUTH CENTRAL RAILWAY

T.T.D.( TIRUMALA TIRUPATI DEVASTHANAMS )

A.P. ON LINE

ALL BANKS IFSC  CODES

ALL DEPARTMENT  G.O.S OF A.P.  SEARCH DAILY 

I D  NUMBERS OF EMPLOYEES IN VARIOUS DEPTS.

BSNL  ON LINE BILL PAYMENTS

SBI ON LINE 

EDUCATIONAL WEB SITES

STUDENTS' USEFUL WEBSITES

S.C.E.R.T.

N.C.E.R.T.

DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION

RAJIV VIDYA MISSION ( SARVA SIKSHA ABHIYAN )

S S A ( GUNTUR RVM )

 NATIONAL GREEN CORPS

RADIO LESSONS ( RVM-SSA)

LESSONS FOR PRIMARY EDUCATION ( ANIMATED AZIM PREMJI CDS' FOR CHILDREN )

APGLI

ON LINE SALARY BILLS ( DIRECTOR OF TREASURIES AND ACCOUNTS )

N.M.M.S.( NATIONAL MEANS AND MERIT SCHOLARSHIP ) - 2011

Z.P. PF ANNUAL SLIPS ( GUNTUR )

GPF ANNUAL ACCOUNT STATEMENT

MANA BADI

NTSE - 2011  Notification   
Issued by the Director of Govt.Examinations, Hyd.
NTSE - 2011
To view complete information & Notification

TELUGU & CULTURAL 

కూడలి
తెలుగుదనము
తెలుగు వెబ్ సైట్ డాట్ కాం.
తెలుగు భక్తి పేజెస్
తేనె గూడు కబుర్లు
ప్రాణహిత
జల్లెడ
హారం
కొత్తపల్లి
Telugu4kids.com

LEKHINI TELUGU ( TYPE IN TELUGU )


BHARATA PRAGATI DWARAMU  

baraha70.exe (4,2 MB)

No comments:

Post a Comment