Thursday, 13 December 2012

బహిర్ముఖుల జీవితకాలం ఎక్కువ..!

           తమలో తామే బాధపడుతూ, తమ విషయాలు ఎవరికీ చెప్పకుండా, ఎవరితో కలవకుండా ఉండటానికి ఇష్టపడే వాళ్ళని అంతర్ముఖులు అంటారు. వీరికి వ్యతిరేక వ్యక్తిత్వంగల వారిని బహిర్ముఖులు అంటారు. వీరిదంతా దూసుకుపోయే స్వభావమే. అటువంటి స్వభావం గల వారు ఎక్కువ కాలం జీవించే అవకాశం ఉందని, (అంతర్ముఖులతో పోలిస్తే) తెలిసింది. గొరిల్లాలపై చేసిన అధ్యయనం ఈ విషయాన్ని రూఢ చేసింది. పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా సుమారు మూడువందల గొరిల్లాలపై జరిపిన పరిశోధన అనంతరం ఈ ఫలితాలను ప్రచురించారు.

No comments:

Post a Comment